شورش در زندان بولیوی

ویدیوها. شورش در زندان بولیوی

زندانیان در زندان سن پدرو در لاپاز، پایتخت بولیوی در اعتراض به آنچه که آن را کاهش جیره غذایی خود می دانند دست به شورش زدند. حدود ۱۳ هزار نفر در زندان های بولیوی محبوس هستند. ۹۰ درصد آنان در انتظار محاکمه به سر می برند.

زندانیان در زندان سن پدرو در لاپاز، پایتخت بولیوی در اعتراض به آنچه که آن را کاهش جیره غذایی خود می دانند دست به شورش زدند. حدود ۱۳ هزار نفر در زندان های بولیوی محبوس هستند. ۹۰ درصد آنان در انتظار محاکمه به سر می برند.

تازه‌ترین ویدیو