تنش و تشویش در بیت المقدس در پی حمله با قیچی

ویدیوها. تنش و تشویش در بیت المقدس در پی حمله با قیچی

در پی حمله دو زن فلسطینی با قیچی به دو رهگذر اسرائیلی، ترس و اضطراب بر بیت المقدس حاکم شد. لوبا سمری، سخنگوی پلیس اسرائیل با نقل این واقعه از زبان یک مأمور این کشور گفت این مأمور روی دو مهاجم فلسطینی آتش گشود که در نتیجه یکی از آنان کشته و دیگری مجروح شد. مقامات اورژانس اسرائیل می گویند در این حمله در مجموع چهار شهروند اسرائیلی جراحت سطحی برداشتند.

در پی حمله دو زن فلسطینی با قیچی به دو رهگذر اسرائیلی، ترس و اضطراب بر بیت المقدس حاکم شد. لوبا سمری، سخنگوی پلیس اسرائیل با نقل این واقعه از زبان یک مأمور این کشور گفت این مأمور روی دو مهاجم فلسطینی آتش گشود که در نتیجه یکی از آنان کشته و دیگری مجروح شد. مقامات اورژانس اسرائیل می گویند در این حمله در مجموع چهار شهروند اسرائیلی جراحت سطحی برداشتند.

تازه‌ترین ویدیو