تشدید تدابیر امنیتی در آستانه جشن کاتولیک ها در رم

تشدید تدابیر امنیتی در آستانه جشن کاتولیک ها در رم

حملات تروریستی اخیر در پاریس سبب شده است تا تدابیر امنیتی در رم، پایتخت ایتالیا نیز شدت بگیرد. دو هفته مانده به «جشن بزرگ رحمت» در واتیکان، میزان پوشش امنیتی مکانهای همگانی در رم باز هم افزایش یافته است.

حملات تروریستی اخیر در پاریس سبب شده است تا تدابیر امنیتی در رم، پایتخت ایتالیا نیز شدت بگیرد. دو هفته مانده به «جشن بزرگ رحمت» در واتیکان، میزان پوشش امنیتی مکانهای همگانی در رم باز هم افزایش یافته است.

تازه‌ترین ویدیو