روز جمجمه ها در بولیوی

ویدیوها. روز جمجمه ها در بولیوی

بولیوی روز یک شنبه یک سنت باستانی را که ریشه در تجربیات مردم بومی این کشور دارد جشن گرفت. مراسمی که طی آن مردم جمجمه ها را تزئین کرده و با آنها با احترام رفتار می کنند. مردم بومی معتقدند برگزاری این مراسم که «ناتیتاس» نامیده می شود برای آنها شانس و خوشبختی بهمراه می آورد و آنها را از اتفاقات بد محافظت می کند. این مراسم در بیشتر ایام سال در داخل خانه ها برگزار می شود اما بطور سنتی در مراسمی که یک هفته بعد از عید قدیسان در فضای عمومی برگزار می شود، مردم جمجه ها را تزئین کرده و در یک رژه جمعی به نمایش می گذارند.

بولیوی روز یک شنبه یک سنت باستانی را که ریشه در تجربیات مردم بومی این کشور دارد جشن گرفت. مراسمی که طی آن مردم جمجمه ها را تزئین کرده و با آنها با احترام رفتار می کنند. مردم بومی معتقدند برگزاری این مراسم که «ناتیتاس» نامیده می شود برای آنها شانس و خوشبختی بهمراه می آورد و آنها را از اتفاقات بد محافظت می کند. این مراسم در بیشتر ایام سال در داخل خانه ها برگزار می شود اما بطور سنتی در مراسمی که یک هفته بعد از عید قدیسان در فضای عمومی برگزار می شود، مردم جمجه ها را تزئین کرده و در یک رژه جمعی به نمایش می گذارند.

تازه‌ترین ویدیو