پاپ فرانچسکو پایان کار نشست «شورای کلیسایی» با موضوع خانواده را جشن گرفت

پاپ فرانچسکو پایان کار نشست «شورای کلیسایی» با موضوع خانواده را جشن گرفت

پاپ فرانچسکو روز یکشنبه ۲۵ اکتبر و در جریان مراسم عشاء ربانی در کلیسای سنت پیتر شهر رم، پایان کار نشستهای بحث برانگیز شورای کلیسایی را جشن گرفت. اسقفهای شرکت کننده در این نشستها پس از سه هفته بحث درباره موضوعات مختلف مربوط به خانواده، به پیشرفت قابل ملاحظه ای دست نیافتند. پاپ در مراسم روز یکشنبه از اسقفها خواست به موضوعات مربوط به خانواده رئوفانه تر بنگرند و تنها به اجرای خشک برنامه ها اکتفا نکنند و از تغییرات و چالشها نترسند.

پاپ فرانچسکو روز یکشنبه ۲۵ اکتبر و در جریان مراسم عشاء ربانی در کلیسای سنت پیتر شهر رم، پایان کار نشستهای بحث برانگیز شورای کلیسایی را جشن گرفت. اسقفهای شرکت کننده در این نشستها پس از سه هفته بحث درباره موضوعات مختلف مربوط به خانواده، به پیشرفت قابل ملاحظه ای دست نیافتند. پاپ در مراسم روز یکشنبه از اسقفها خواست به موضوعات مربوط به خانواده رئوفانه تر بنگرند و تنها به اجرای خشک برنامه ها اکتفا نکنند و از تغییرات و چالشها نترسند.

تازه‌ترین ویدیو