بحران مهاجرت؛ تکرار تصاویری پس از نیم قرن
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

بحران مهاجرت؛ تکرار تصاویری پس از نیم قرن

هزاران مهاجر و پناهجو صبحدم روز یکشنبه همانگونه که در این ویدئو و در نزدیکی روستای ریگونس به تصویر کشیده شده است در هوایی سرد از کروواسی عبور و وارد اسلوونی شدند.

هزاران مهاجر و پناهجو صبحدم روز یکشنبه همانگونه که در این ویدئو و در نزدیکی روستای ریگونس به تصویر کشیده شده است در هوایی سرد از کروواسی عبور و وارد اسلوونی شدند.

اسلوونی کشوری به اندازه دریاچه اونتاریو کاناداست که مهاجران فقط از آن به عنوان پلی برای عبور به اتریش استفاده می کنند. در سال جاری بیش از ۶۸۰ هزار مهاجر از طریق ترکیه و یونان و عبور از کشورهای شرق اروپا خود را به کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا رسانده اند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست