طوفان در چین

ویدیوها. طوفان در چین

طوفان موجی گائه سبب ایجاد گردبادهای وحشتناکی در شهر فوشان واقع در استان جنوبی گوانگ دونگ چین شد.

طوفان موجی گائه سبب ایجاد گردبادهای وحشتناکی در شهر فوشان واقع در استان جنوبی گوانگ دونگ چین شد.

تازه‌ترین ویدیو