استقبال خانواده های ملوانان آمریکایی ازورود ناو جدید به بندری در ژاپن

ویدیوها. استقبال خانواده های ملوانان آمریکایی ازورود ناو جدید به بندری در ژاپن

ناو رونالد ریگان آمریکا، وارد بندر یوکوسوکای ژاپن شد تا جایگزین ناو جورج واشنگتن شود. این ناو برای تعمیرات به آمریکا بازگردانده شده بود.

ناو رونالد ریگان آمریکا، وارد بندر یوکوسوکای ژاپن شد تا جایگزین ناو جورج واشنگتن شود. این ناو برای تعمیرات به آمریکا بازگردانده شده بود.

تازه‌ترین ویدیو