تصاویر آماتور از درگیری های سوریه

تصاویر آماتور از درگیری های سوریه

این تصاویر آماتور بر روی شبکه های اجتماعی اینترنتی قرار گرفته اند و ادعا می شود مربوط به حملات ارتش سوریه به شهر حلب است.

این تصاویر آماتور بر روی شبکه های اجتماعی اینترنتی قرار گرفته اند و ادعا می شود مربوط به حملات ارتش سوریه به شهر حلب است.

تازه‌ترین ویدیو