مهاجران در انتظار عبور از مرزی دیگر

ویدیوها. مهاجران در انتظار عبور از مرزی دیگر

مهاجران در نزدیکی خط راه آهن چادر زده اند تا از مرز یونان و مقدونیه عبور کنند.

مهاجران در نزدیکی خط راه آهن چادر زده اند تا از مرز یونان و مقدونیه عبور کنند.

تازه‌ترین ویدیو