قایق ها در 'سیل آمستردام' بادبانها را برافراشتند

ویدیوها. قایق ها در 'سیل آمستردام' بادبانها را برافراشتند

قایق ها در آمستردامِ هلند و در یکی از بزرگترین مراسم تجمع قایقران ها بادبانهایشان را برافراشتند. مراسم «سیل آمستردام» امسال، مراسمی که هر پنج سال برگزار می شود ۶۰۰ قایق را به خود می بیند. در این تصویر قایق ها از آب های آمستردام گذشته و وارد آب های شهر «داچ سیتی» می شوند.

قایق ها در آمستردامِ هلند و در یکی از بزرگترین مراسم تجمع قایقران ها بادبانهایشان را برافراشتند. مراسم «سیل آمستردام» امسال، مراسمی که هر پنج سال برگزار می شود ۶۰۰ قایق را به خود می بیند. در این تصویر قایق ها از آب های آمستردام گذشته و وارد آب های شهر «داچ سیتی» می شوند.

تازه‌ترین ویدیو