دعا برای قربانیان انفجار در معبد اِراوان بانکوک

دعا برای قربانیان انفجار در معبد اِراوان بانکوک

تایلندی ها و گردشگران خارجی برای ۲۲ نفری که در انفجار روز دوشنبه در معبد اِراوان بانکوک جان باختند دعا می کنند. این معبد روز چهارشنبه بازگشایی شد.

تایلندی ها و گردشگران خارجی برای ۲۲ نفری که در انفجار روز دوشنبه در معبد اِراوان بانکوک جان باختند دعا می کنند. این معبد روز چهارشنبه بازگشایی شد.

تازه‌ترین ویدیو