بزرگداشت پایان جنگ جهانی دوم در کره شمالی

ویدیوها. بزرگداشت پایان جنگ جهانی دوم در کره شمالی

مراسم بزرگداشت پایان جنگ جهانی دوم به رسم هر ساله، در پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی برگزار شد. کره شمالی پس از پایان ۳۵ سال اشغال شبه جزیره کره توسط ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم شکل گرفت و در سال ۱۹۴۸ استقلال یافت و در پی جنگ کره در سال ۱۹۵۰ از کره جنوبی جدا شد. تنش های میان دو کره از آن زمان تا کنون ادامه دارد.کره شمالی از ابتدای شکل گیری توسط خانواده کیم اداره می شود و هم اکنون کیم جون اون اداره این کشور را برعهده دارد.

مراسم بزرگداشت پایان جنگ جهانی دوم به رسم هر ساله، در پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی برگزار شد. کره شمالی پس از پایان ۳۵ سال اشغال شبه جزیره کره توسط ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم شکل گرفت و در سال ۱۹۴۸ استقلال یافت و در پی جنگ کره در سال ۱۹۵۰ از کره جنوبی جدا شد. تنش های میان دو کره از آن زمان تا کنون ادامه دارد.
کره شمالی از ابتدای شکل گیری توسط خانواده کیم اداره می شود و هم اکنون کیم جون اون اداره این کشور را برعهده دارد.

تازه‌ترین ویدیو