نجات کودک چینی از میان دیوار بتونی

ویدیوها. نجات کودک چینی از میان دیوار بتونی

یک پسر بچه هفت ساله چینی که در استان هونان چین در میان دو دیوار گیر کرده بود، توسط آتشنشانان نجات داده شد.

یک پسر بچه هفت ساله چینی که در استان هونان چین در میان دو دیوار گیر کرده بود، توسط آتشنشانان نجات داده شد.

تازه‌ترین ویدیو