تلفات سنگین سقوط هواپیمای جت در سوریه

تلفات سنگین سقوط هواپیمای جت در سوریه

این هواپیمای جنگی ارتش سوریه پس از سقوط در یک بازار شلوغ در اریحا باعث کشته شدن حداقل بیست و هفت نفر شد.

این هواپیمای جنگی ارتش سوریه پس از سقوط در یک بازار شلوغ در اریحا باعث کشته شدن حداقل بیست و هفت نفر شد.

تازه‌ترین ویدیو