سیلاب در چین

سیلاب در چین

باران شدید ولی کوتاه مدت در شمال چین باعث جاری شدن سیل در استان شانژی شد.

باران شدید ولی کوتاه مدت در شمال چین باعث جاری شدن سیل در استان شانژی شد.

تازه‌ترین ویدیو