دعا برای رسیدن به بریتانیا؟

دعا برای رسیدن به بریتانیا؟

مهاجران غیرقانونی مستقر در بندر کاله واقع در شمال فرانسه که در انتظار ورود به بریتانیا به سر می برند، در کلیسایی در این مکان به دعا خواندن و آواز خوانی می پردازند.

مهاجران غیرقانونی مستقر در بندر کاله واقع در شمال فرانسه که در انتظار ورود به بریتانیا به سر می برند، در کلیسایی در این مکان به دعا خواندن و آواز خوانی می پردازند.

تازه‌ترین ویدیو