حل معمای روبیک در کمتر از ۶ ثانیه

ویدیوها. حل معمای روبیک در کمتر از ۶ ثانیه

فلیکس زمدگزاسترالیایی رکوردار روبیک در مسابقات قهرمانی سائوپائولوی برزیل توانست رنگهای این مکعب جادوی را در مدت ۵.۷ ثانیه جور کند.

فلیکس زمدگزاسترالیایی رکوردار روبیک در مسابقات قهرمانی سائوپائولوی برزیل توانست رنگهای این مکعب جادوی را در مدت ۵.۷ ثانیه جور کند.

تازه‌ترین ویدیو