Eventsمناسبت هاپادکست ها
Loader

Find Us

بدون برنامه قبلی، بدون استدلال، بدون جانبداری، بدون شرح. بدون هیچگونه توضیح اضافی فقط در جریان ماجرا قرار بگیرید.

آتشفشان در ایسلند

این فوران که در اوایل بعدازظهر چهارشنبه ۲۹ مه (۹ خرداد) در شمال ساحلی گرینداویک با ۳ هزار و ۸۰۰ نفر جمعیت روی داد، در ماه دسامبر ۲۰۲۳ سبب شد تا شمار زیادی از ساکنان این شهر از آن خارج شوند.

گدازه‌ها تا ارتفاع حدود ۵۰ متر از شکافی به طول حدود ۲.۵ کیلومتر به آسمان پرتاب شده و به سمت گرینداویک به راه افتاده‌اند. این آتشفشان که آتشفشان‌ اسوارتسنگی نام دارد، نزدیک به ۸۰۰ سال خاموش بوده و اکنون دوباره بیدار شده است.

آگهی
آگهی

مطالب بیشتر از بدون شرح

آگهی
آگهی
آگهی