بدون برنامه قبلی، بدون استدلال، بدون جانبداری، بدون شرح. بدون هیچگونه توضیح اضافی فقط در جریان ماجرا قرار بگیرید.

Spain Farmer Protest

پس از سه روز بستن جاده‌ها و تجمع کشاورزان، سرانجام نمایندگان اتحادیه «Unio des pagesos» عصر پنج‌شنبه موفق به گفتگو با وزیر کشاورزی اسپانیا شدند.

در جریان این گفتگوها بخشی از خواسته‌های کشاورزان پذیرفته شد و آنها نیز موافقت کردند تا در پایان همان روز موانعی را که در میانه بزرگراه «پونتوس» گذاشته بودند، بردارند.

با این وجود گزارش‌ها حاکی از آن است که عقب‌نشینی معترضان فقط در بزرگراه «پونتوس» دیده شده و در سایر نقاط این کشور همچنان برخی بزرگراهها به دست کشاورزان معترض مسدود هستند.

مطالب بیشتر از بدون شرح