سرمایه گذاران و بازارهای مالی در انتظار برگزاری همه پرسی درباره «برکسیت»

سرمایه گذاران و بازارهای مالی در انتظار برگزاری همه پرسی درباره «برکسیت»
نگارش از Euronews

تنها چند روز به برگزاری همه پرسی درباره ماندن و یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، «برکسیت» مانده است.

تنها چند روز به برگزاری همه پرسی درباره ماندن و یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، «برکسیت» مانده است. بریتانیایی ها باید در این مورد تصمیم گیرند. طی هفته های گذشته کمپین های طرفداران و مخالفان خروج از اتحادیه اروپا به اوج خود رسیده است.

نتایج آخرین نظرسنجی ها تا حدی گمراه کننده است. بیش از ۱۰ درصد افراد واجد شرایط شرکت در همه پرسی هنوز تصمیم نگرفته اند. این موضوع پیش بینی نتیجه این رفراندوم را دشوار کرده است.

هم زمان طرفداران و مخالفان برکسیت تلاش می کنند تا تبعات رای مردم را پیش بینی کنند. مهمترین موضوعی که رای دهندگان را نگران کرده تاثیر نتیجه این همه پرسی برروی بازار کار است.

از سوی دیگر همه سازمان های بزرگ بین المللی نسبت به خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا هشدار داده اند. شرکتها و نهادهای بزرگ در همه بخشها نیز چه در داخل و چه در خارج این کشور نسبت به تبعات برکسیت اعلام خطر کرده اند.

مطالب مرتبط