سرمایه گذاران و بازارهای مالی در انتظار برگزاری همه پرسی درباره «برکسیت»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سرمایه گذاران و بازارهای مالی در انتظار برگزاری همه پرسی درباره «برکسیت»

تنها چند روز به برگزاری همه پرسی درباره ماندن و یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، «برکسیت» مانده است. بریتانیایی ها باید در این مورد تصمیم گیرند. طی هفته های گذشته کمپین های طرفداران و مخالفان خروج از اتحادیه اروپا به اوج خود رسیده است.

نتایج آخرین نظرسنجی ها تا حدی گمراه کننده است. بیش از ۱۰ درصد افراد واجد شرایط شرکت در همه پرسی هنوز تصمیم نگرفته اند. این موضوع پیش بینی نتیجه این رفراندوم را دشوار کرده است.

هم زمان طرفداران و مخالفان برکسیت تلاش می کنند تا تبعات رای مردم را پیش بینی کنند. مهمترین موضوعی که رای دهندگان را نگران کرده تاثیر نتیجه این همه پرسی برروی بازار کار است.

از سوی دیگر همه سازمان های بزرگ بین المللی نسبت به خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا هشدار داده اند. شرکتها و نهادهای بزرگ در همه بخشها نیز چه در داخل و چه در خارج این کشور نسبت به تبعات برکسیت اعلام خطر کرده اند.