تغییر در نرخ بهره بانکهای مرکزی چه تاثیری بر روی وضعیت اقتصادی دارد؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تغییر در نرخ بهره بانکهای مرکزی چه تاثیری بر روی وضعیت اقتصادی دارد؟

طی هفته های اخیر همه توجه ها به نرخ بهره بانکهای مرکزی، افزایش، عدم افزایش و یا کاهش آنها معطوف شده است.

اما به چه دلیل این نرخ بهره بانکهای مرکزی اهمیت دارد؟ در برنامه این هفته «نبض تجارت» به دلایل ایجاد تغییر در این نرخ، از جمله اهرمهای مهم سیاست پولی، و تبعات آن می پردازیم.

بانک مرکزی یک کشور و یا یک اتحاد پولی نرخ بهره خود را تعیین می کند. این نرخ مستقیما بر روی نرخ وامهایی چون وام مسکن تاثیر دارد.

اخذ وام با بهره کم میزان این وامها و خرج و مصرف را بالا می برد. کنترل بر روی نرخ بهره، شیوه برگزیده بانکهای مرکزی برای تنظیم امور و فعالیتهای اقتصادی است.

اخیرا شاهد آن بودیم که این ساز و کار مورد استفاده همه نهادها قرار گرفته است. اما وضعیت از یک کشور به کشوری دیگر تفاوت می کند.

در حالی که نرخ بهره بانک مرکزی چین ۴.۵ درصد است بانک مرکزی روسیه نرخ بهره ۱۱ درصدی را برای خود تعیین کرده است. نرخ بهره بانکهای مرکزی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و بانک مرکزی اروپا نیز مدتی است که نزدیک به صفر درصد است.