نوآوری در ایجاد اشتغال؛ برقراری پلی میان دانشگاه و بازار کار

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نوآوری در ایجاد اشتغال؛ برقراری پلی میان دانشگاه و بازار کار

برای تداوم رشد سرانه که برای افزایش درآمد و رفاه عمومی لازم است آنچه را داریم با نوآوری همراه کنیم. اگر آهنگ نوآوری کند شود، آهنگ رشد اقتصادی نیز کند خواهد شد.

آهنگ کند رشد اقتصادی از شمار شغلها خواهد کاست. در بحران اقتصادی کسانی که مدرک دانشگاهی دارند، از کسانی که مدرک دانشگاهی ندارند، بخت بیشتری برای یافتن کار دارند.

اما شرکت های تجاری در اروپا همچنان شکایت دارند که فارغ التحصیلانی که نزد آنها می آیند مهارت های لازم برای شغل های موجود را ندارند. برخی از دانشگاهها و شرکت هایی که شریک آنها در نوآوری هستند، در تلاشند که این وضعیت را تغییر دهند.

نوآوری باعث اشتغالزایی، بویژه برای جوانان تازه فارغ التحصیل است. در برنامه این هفته اقتصاد واقعی به شهر دانشگاهی لوون بلژیک می رویم تا ببینیم در استراتژیِ تبدیل اقتصاد اروپا به اقتصادِ مبتنی بر دانش، چه سیاست هایی موفق بوده است و چه سیاست هایی ناموفق.