جهان هستی از چشم تلسکوپ فضایی هرشل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جهان هستی از چشم تلسکوپ فضایی هرشل

اجرام سرد کیهانی، صدها هزار کیلومتر دورتر از زمین از خود گرما ساطع می کنند. برای کشف این تشعشعات حرارتی، باید از مادون قرمز بهره جست و این همان کاری است که تلسکوپ فضایی «هرشل» انجام می دهد. کنار زدن حجاب از چهره جهان را در تازه ترین برنامه فضا ببینید.