گرم شدن کره زمین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گرم شدن کره زمین

برنامه این هفته فضا به گرم شدن کره زمین اختصاص دارد. هزاران دانشمند به کمک ماهواره ها درسراسر جهان دراین باره تحقیق می کنند. کنفرانس کانکون در مکزیک شاید بتواند جوابی به معما ی گرم شده زمین بدهد.