«دولت و پارلمان کاتالونیا راهی به جز استقلال در پیش نخواهدگرفت»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
«دولت و پارلمان کاتالونیا راهی به جز استقلال در پیش نخواهدگرفت»

دولت منطقه کاتالونیا اعلام کرده است که دوشنبه آینده استقلال این منطقه از اسپانیا را عملی خواهد کرد. همزمان دادگاه قانون اساسی اسپانیا اجازه تشکیل جلسه مهم پارلمان کاتالونیا در روز دوشنبه را لغو کرده است. خبرنگار ما با آمادئو آلتافاژ، نماینده دولت کاتالوینا در اتحادیه اروپا گفتگو کرده است.

آمادئو آلتافاژ می گوید: « با توجه به تنشهایی که در این هفته ایجاد شده است و واکنشهای طرفین نمی توان از هیچکدام این گروهها خواست تا نسبت به اتفاقات پیش آمده کوتاه بیایند و متعهد شوند. باید ابتدا راهی برای آرامش پیداکرد. باید به شهروندان کاتالان این اطمینان را بدهیم که امنیت آنها تهدید نخواهد شد. امروز اجازه کار به نهادهای کاتالانها داده نمی شود و اینگونه نمی توان مذاکره کرد. »

البته سخنگوی پیشین دولت منطقه کاتالونیا از یاد برده است که دولت اسپانیا حقی برای کاتالانها متصور نیست چه بخواهد با آنها مذاکره کند.

آمادئو آلتافاژمی گوید: «من ترجیح می دادم که اتحادیه اروپایی در این بحران ورود کند و به این ترتیب اسپانیا هم اجازه کار به کاتالانها می داد و اسپانیا نهایتا متوجه می شد که باید برای این بحران با دولت منطقه کاتالونیا گفتگو و مذاکره کند. فشارهای مالی و تحریمهای اقتصادی موثر نخواهد بود.

بعید می دانم که دولت منطقه کاتالونیا و پارلمان این منطقه با توجه به نتایج همه پرسی اخیر راهی به جز استقلال را برگزینند. دیگر راهی به جز استقلال نمانده است. »

دولت اسپانیا چهارشنبه اعلام کرد بر سر میز مذاکره با مقامات دولت کاتالونیا نمی نشیند و همچنین میانجی گریهای بین المللی را نمی پذیرد. این موضوع بدان معنی است که دولت اسپانیا مدعی است: مذاکره بی مذاکره و این تصمیم می تواند بحران استقلال کاتالونیا را شدیدتر کند.