اخبار از بروکسل؛ اکثر مردم چهار کشور بزرگ اروپا یک رهبر قوی می خواهند

اخبار از بروکسل؛ اکثر مردم چهار کشور بزرگ اروپا یک رهبر قوی می خواهند
نگارش از Euronews

نگاهی به خواسته های سیاسی مردم پنج کشور بزرگ اروپا، دیدگاه آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان درباره آینده اتحادیه اروپا و بررسی تنش در شرق اوکراین در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا، موضوعات این برنامه اخبار ا

نگاهی به خواسته های سیاسی مردم پنج کشور بزرگ اروپا، دیدگاه آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان درباره آینده اتحادیه اروپا و بررسی تنش در شرق اوکراین در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.

مطالب مرتبط