احزاب لیبرال در پارلمان اروپا مخالف ائتلاف با جنبش پنج ستاره هستند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
احزاب لیبرال در پارلمان اروپا مخالف ائتلاف با جنبش پنج ستاره هستند

احزاب لیبرال در پارلمان اروپا با ایده ائتلاف با اعضای جنبش پنج ستاره ایتالیا مخالفت کردند. بپه گریلو، رهبر جنبش پنج ستاره روز گذشته تصمیمش را برای پیوست به احزاب لیبرال رسانه ای کرد.

سیلو گولار، عضو احزاب لیبرال در این زمینه گفت: «به نظر من آنها طرفدار ایده اروپا واحد نیستند، بلکه مخالف آن هستند. آنها با حس ملی گرایانه مردم بازی می کنند و ایده تقسیم اروپا به دو بخش شمالی و جنوبی را ترویج می دهند. مشکل کشورهای جنوبی، آلمان نیست. مشکل آلمانی ها هم کشورهای جنوبی نیست. مشکل این است که همه به منافع جمعی و مشترک فکر نمی کنند.»

۱۷ عضو جنبش پنج ستاره به رهبری بپه گریلو از ائتلاف با نمایندگان حزب یوکیپ خارج شدند و خواستار پیوستند به ائتلاف احزاب لیبرال بودند. گی ورهوفشتات، رهبر ائتلاف احزاب لیبرال، نامزد انتخابات ریاست پارلمان اروپاست. او امیدوار بود که با ائتلاف با اعضای جنبش پنج ستاره بخت پیروزی اش را در انتخابات هفدهم ژانویه ( ۲۸ دی) افزایش دهد.