اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ از نگاه کِن لوچ به سیاستهای ریاضتی در یونان تا معرفی نامزدهای جایزه ساخاروف

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ از نگاه کِن لوچ به سیاستهای ریاضتی در یونان تا معرفی نامزدهای جایزه ساخاروف

در ابتدای این برنامه اتحادیه اروپا در یک نگاه دو گزارش درباره توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و کانادا و مخالفت کارمندان نهادهای اروپایی با پیوستن ژوزه مانوئل باروسو، رئیس پیشین کمیسیون اروپا به بانک آمریکایی گلدمن ساکس، ارائه خواهد شد.

نظر کِن لوچ، کارگردان نامی بریتانیایی درباره سیاستهای ریاضتی در یونان و معرفی نامزدهای نهایی جایزه حقوق بشری ساخاروف، موضوعات دیگر این برنامه هستند.