آغاز به کار آژانس حفاظت از مرزهای اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آغاز به کار آژانس حفاظت از مرزهای اروپا

آژانس حفاظت از مرزها و سواحل اتحادیه اروپا روز پنجشنبه کار خود را آغاز کرد.

این آژانس با همکاری مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشکیل شده و وظیفه آن حفاظت از مرزهای خارجی اروپا برای مقابله با بحران مهاجرت است.

کمیسر امور مهاجرت اتحادیه اروپا در اینباره گفت: «نیروهای اروپایی حفاظت از مرزها و سواحل بر اساس اصول بنیادین همبستگی و مسئولیت مشترک اتحادیه تشکیل شده اند. همانطور که قبلا هم گفتم از دید حقوقی و عملیاتی مرزهای خارجی یک عضو اتحادیه به مثابه مرز تمام کشورهای عضو قلمداد می شود.»

این نیروها در نخستین ماموریت خود در مرز بلغارستان و ترکیه مستقر می شوند. هدف از این ماموریت سخت تر کردن راه دسترسی به اروپا از طریق کشورهای حوزه بالکان است. مهاجران عمدتا از ترکیه وارد بلغارستان می شوند با عبور از کشورهای بالکان خود را به اتریش و سپس آلمان می رسانند.

بر اساس توافق کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیروهای حفاظت از مرزها ۱۵۰۰ نفر خواهند بود.