کمیسیون اروپا شرکت فرانسوی اینژی را به ظن فرار مالیاتی تحت پیگرد قرار خواهد داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمیسیون اروپا شرکت فرانسوی اینژی را به ظن فرار مالیاتی تحت پیگرد قرار خواهد داد

کمیسیون اروپا، شرکت فرانسوی اینژی را به ظن بهره بردن از معافیتهای ویژه مالیاتی و فرار مالیاتی تحت پیگرد قرار خواهد داد.

بازوی اجرایی اتحادیه اروپا گمان می کند که شرکت برق اینژی از کمکهای ویژه دولت لوکزامبورگ بهره برده است. دولت فرانسه سهامدار اصلی این شرکت است.

بر اساس قوانین رقابت آزاد در اتحادیه اروپا، معافیتهای مالیاتی باید مشمول تمامی شرکتها شود.

کمیسیون اروپا همچنین تحقیقات را درباره فرار مالیاتی شرکتهای بزرگی مانند فیات، آمازون و مک دونالد آغاز کرده است.

کمیسیون اروپا سه هفته پیش شرکت آمریکایی اپل را به پرداخت ۱۳ میلیارد یورو جریمه مالیاتی محکوم کرد.