اخبار از بروکسل؛ قدرت نمایی حزب «آلترناتیو برای آلمان»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ قدرت نمایی حزب «آلترناتیو برای آلمان»

گفتگو با ژان میشل دو وآل، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد بروکسل درباره پیروزی حزب آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ایالت مکلنبورگ ـ فورپومرن و تلاش مصرف کنندگان اروپایی برای دریافت غرامت از فولکس واگن، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.