اخبار از بروکسل؛ مجارستان برنامه سهمیه بندی پناهجویان را به همه پرسی می گذارد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ مجارستان برنامه سهمیه بندی پناهجویان را به همه پرسی می گذارد

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان که مخالف برنامه تقسیم پناهجویان در اروپاست می خواهد در تاریخ دوم اکتبر (یازدهم مهر) در این زمینه در کشورش یک همه پرسی برگزار کند. در این باره، دیدگاه آندرآ هایاگوش، گزارشگر یورنیوز در بوداپست، ارائه می شود.

تصمیم جدید کمیسیون اروپا درباره روند تصویب توافقنامه تجارت آزاد با کانادا و حمله ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا به نایجل فاراژ و بوریس جانسون، رهبران کارزار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، موضوعات دیگر این برنامه اخبار از بروکسل هستند.