اخبار از بروکسل؛ دفاع جان میجر و تونی بلر از ماندن در اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ دفاع جان میجر و تونی بلر از ماندن در اتحادیه اروپا

جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵

در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، چه سرنوشتی در انتظار نمایندگان این کشور در پارلمان اروپا خواهد بود؟ نظر دو نماینده در این زمینه ارائه خواهد شد.

دفاع جان میجر و تونی بلر، نخست وزیران پیشین بریتانیا از بودن در اتحادیه اروپا و دیدگاه فریدریک لواو، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد بروکسل درباره احتمال وقوع درگیریهای خشونت آمیز در حاشیه مسابقات جام ملتهای اروپا، موضوعات دیگر این شماره اخبار از بروکسل هستند.