پیشنهاد ایجاد سازمانی جدید برای حفاظت از مرزهای اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پیشنهاد ایجاد سازمانی جدید برای حفاظت از مرزهای اروپا

اتحادیه اروپا بودجه حفاظت از مرزهای زمینی و دریایی اتحادیه را سه برابر کرده است.

اگر این پیشنهاد از طرف اعضای اتحادیه تصویب شود، موسسه جدیدی با اختیارات گسترده تحت عنوان اداره اروپایی حفاظت از مرزهای دریایی و زمینی، جایگزین آژانس فرانتکس خواهد شد.

این نهاد با سیصد و بیست و دو میلیون یورو بودجه، از تجهیزات پیشرفته و یک
هزار و پانصد پرسونل برخوردار خواهد بود که بحال آماده باش قادرند بسرعت در هر نقطه ای از مرزهای اتحادیه مستقر شوند.

دیمیتری آوراموپولس، کمیسر اتحادیه اروپا در امور مهاجرت گفت: “هنگامیکه در مرزها معضلاتی مشاهده می شود که دولت مربوطه در مورد آن اقدام نمی کند، کمیسیون اروپا همراه با کشورهای عضو (اتحادیه اروپا) تصمیم خواهند گرفت که آیا شرایط در آن مرز محتاج اقدام فوری است یا نه.”

برخی نمایندگان پارلمان اروپا و دولتهای اروپایی از جمله مجارستان و یونان نسبت به این طرح اظهار تردید کرده اند.

کوستاس کریسوگونوس، نماینده پارلمان اروپا از حزب چپ گرای سیرزای یونان می گوید: “باید اطمینان حاصل شود که این گارد مرزی به حقوق بشر احترام می گذارد، و اینکه همکاری با کشورهای دیگر خلاف منافع موجه کشورهای دیگر بویژه تمامیت ارضی آنها نخواهد بود.”

پاتریسیا تویا، نماینده پارلمان اروپا از حزب چپ میانه ایتالیا گفت: “موضع دولت ایتالیا، ارزیابی مثبت این پیشنهاد است. بنظر من، اگر این مسئله ای برای تمام اروپا شود، ما از این طرح مستفید خواهیم شد. اما، اگر فقط یک جنبه سیاست مهاجرت مد نظر گرفته شود، بیشتر ضدیت بوجود خواهد آمد تا راه حل. ما برای ورود، اسکان و همه چیز، باید با یکدیگر همکاری کنیم.”

تاکنون آژانس فرانتکس مسئول حراست از مرزهای عمدتا دریایی اتحادیه اروپا بوده است، اما با بودجه اندک، فقدان همکاری لازم از طرف دولتها و نامشخص بودن حیطه وظایفش، این سازمان توانایی رسیدگی به سیل ورود پناهجویان را نداشته است.