اعتباردهندگان به یونان در مورد اعمال اقدامات ریاضتی در این کشور بدبینند

اعتباردهندگان به یونان در مورد اعمال اقدامات ریاضتی در این کشور بدبینند
نگارش از Euronews

پیر موسکوویسی، کمیسر اتحادیه اروپا در امور اقتصادی و مالی برای یک دیدار دو روزه در آتن است تا در مورد روند اعمال برنامه ریاضتی با مقامات این کشور

پیر موسکوویسی، کمیسر اتحادیه اروپا در امور اقتصادی و مالی برای یک دیدار دو روزه در آتن است تا در مورد روند اعمال برنامه ریاضتی با مقامات این کشور گفتگو کند. در میان اقداماتی که برای دور دوم کمکهای مالی به یونان درنظر گفته شده، وضع مالیات بر کشاورزان و محدودیت در دریافت حقوق بازنشستگی است که باید در این هفته به رای پارلمان گذاشته شود.

ورنر هویر، رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا گفت: “هر جا که بتوانید بدون وارد آوردن خسارت صرفه جویی کنید، باید بکنید. اما، اگر کاهش هزینه ها به افت نواحی ای (در اقتصاد) منجر شود که برای ادامه یا گسترش مهم است، باید از آن پرهیز کرد. برای مثال، معتقدم که نباید اقداماتی را که ممکن است به آموزش، پژوهش و نوآوری در این کشور لطمه بزند، اعمال کرد.”

رئیس گروه وزرای دارایی منطقه یورو گفته است دولت یونان هنوز اقدامات بسیاری را باید به مرحله عمل بگذارد.

هرچند اقدامات ریاضتی که شامل وضع مالیات بر کشاورزان می شود، با اعتراض مردم روبرو شده است، اما بنظر نمی رسد پارلمان یونان از تصویب این قوانین طفره برود.

ستاماتیس جیانیسیس، گزارشگر یورونیوز در یونان می گوید: “علیرغم اطمینان خاطرهای دولت یونان که می گوید تعهداتش طبق برنامه پیش می رود، اعتباردهندگان این کشور در مورد سرعت و عمق اصلاحاتی (که دولت یونان در دست اجرا دارد) بدبینند.”

مطالب مرتبط