مجله هفتگی اروپا؛ کشورهای اروپای شرقی مرزهایشان را بروی مهاجران بسته اند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ کشورهای اروپای شرقی مرزهایشان را بروی مهاجران بسته اند

هفته، تحت الشعاع بحران مهاجرت به اروپا بود. با بسته شدن مرزها در صربستان، کرواسی و مجارستان، مهاجران در مرزهای بالکان متوقف شده اند و اتحادیه اروپا قادر به واکنش نبوده است.