محدودیت استفاده از کیسه های پلاستیکی در اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
محدودیت استفاده از کیسه های پلاستیکی در اتحادیه اروپا

در آینده، در فروشگاههای اروپا کیسه های پلاستیکی به تاریخ سپرده خواهند شد. پارلمان اروپا بر قانونی صحه گذاشته است که استفاده رایگان از کیسه های پلاستیکی سبک را در کشورهای اتحادیه اروپا منع می کند.

یک خریدار آلمانی می گوید: “من به هر حال بخاطر حفظ محیط زیست از کیسه پلاستیکی به حداقل استفاده می کردم. می دانیم که این کیسه ها به دریا ریخته و موجب لطمه فراوان (به محیط زیست) می شوند.”

بر اساس قانون جدید اتحادیه اروپا، اعضاء باید در مصرف کیسه های پلاستیکی یک حد نصاب را رعایت کرده یا تا دو سال دیگر، این نوع کیسه ها را بطور رایگان در اختیار خریدار نگذارند.

ربکا هارمز، نماینده پارلمان اروپا از حزب سبزها می گوید: “ما در کشورهایی مثل ایرلند شاهد آن بوده ایم که فروختن این کیسه ها تا چه حد (در محدود کردن آنها) موثر بوده است.”

مخبر پارلمان اروپا از حزب راست میانه هم در تایید قانون جدید به تغییر برخورد مردم به حمل کیسه های پلاستیکی می گوید: “ما واقعا به کیسه های پلاستیکی نیازی نداریم. سی سال پیش یا در نسل مادربزرگهایمان، آنها را نداشتیم. این کار کارخانجات پلاستیک سازی بود که باید آنرا تصحیح کنیم.”

پارلمان اروپا قصد دارد تعداد مصرف کیسه های پلاستیکی را تا چهار سال دیگر به نود کیسه و تا ده سال دیگر به چهل کیسه برای هر فرد کاهش دهد و مقرر کند که کیسه های پلاستیکی بطور رایگان در اختیار مردم قرار نگیرد.