مجله هفتگی؛ جنجال جاسوسی آمریکا بر اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی؛ جنجال جاسوسی آمریکا بر اروپا

در هفته ای که گذشت، پارلمان اروپا دستور داد در مورد گزارش جاسوسی آمریکا بروی اروپا تحقیق شود. در این باره با کلود مونیکه به گفتگو نشسته ایم. نمایندگان پارلمان اروپا به بودجه هفت سال آینده اتحادیه چراغ سبز نشان داده اند، ناراضی کوبایی، گیرمو فاریناس جایزه ساخاروفی را که دو سال پیش ربوده بود، دریافت کرد…و پادشاه بلژیک از تاج و تخت کناره گیری می کند. اینها، همه، در مجله هفتگی…

پارلمان اروپا، از آمریکا خواسته است در مورد رسوایی جاسوسیش بر اروپا توضیح دهد. نمایندگان، اما، خواهان توقف مذاکرات آزادسازی تجارت میان دو بلوک نشده اند.

قرار است در هفته آینده، مذاکرات در مورد جاسوسی آمریکا، در واشنگتن آغاز شود. یورونیوز با کلود مونیکه، کارشناس در امور امنیتی به گفتگو نشسته است…

ماه آوریل شاهد دریافت جایزه ساخاروف پارلمان اروپا توسط “بانوان سفید پوش” کوبا بود که آنرا پس از هشت سال دریافت کردند. در هفته ای که گذشت، پارلمان اروپا جایزه ساخاروف را پس از دو سال انتظار به گیرمو فاریناس، که بخاطر اعتصابهای غذا در اعتراض به دولت کوبا مشهور است، اعطاء کرد.

آلبرت دوم، پادشاه بلژیک، به دلیل ضعف مزاج، از سلطنت کناره گیری می کند و تاج و تخت را به پسرش، فیلیپ می سپارد. این سئوال مطرح است که آیا فیلیپ قادر به یکپارچه نگاهداشتن کشوری که میان اقوام فرانسوی و فلامان تقسیم شده، هست یا نه.

…و در میان تحولات هفته آینده در اروپا،

مذاکرات بازرگانی میان آمریکا و اروپا در واشنگتن،
اجلاس گروه موسوم به یورو در بروکسل،
روز سه شنبه، گردهمایی وزرای دارایی اتحادیه اروپا، بازهم در بروکسل،
…و روز چهاردهم ژوییه، سالروز حمله به زندان باستیل و انقلاب فرانسه.