آیا چشم انداز امید بخشی برای جوانان بیکار ایتالیا وجود دارد؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آیا چشم انداز امید بخشی برای جوانان بیکار ایتالیا وجود دارد؟

  برای جوانان جنوب ایتالیا، راه یافتن به بازار کار هرچه مشکل تر می شود. بیکاری جوانان در حال افزایش است و فارغ التحصیلان در خیابان ها پرسه می زنند. جوانان جنوب، در پی کار یا به شمال کشور می روند و یا جذب کار سیاه می شوند.

شمار بزرگی از شرکت ها یا با قراردادهای کار پاره وقت موافقت می کنند و یا مجبورند به تعطیلی تن دهند. بازار سیاه و کار غیر قانونی اولین تجربه شغلی بسیاری از جوانان است.

    طی سال های اخیر بیکاری جوانان ایتالیا بین 20 تا 25 درصد در نوسان بوده که در مقایسه با مثلا هلند که ده درصد است خیلی بالاست . اما امروز بیکاری جوانان تا 37 درصد رسیده است. کار سیاه نیز به معنای پذیرش استخدام و اخراج فوری، بدون امنیت شغلی، بازنشستگی و حمایت قانونی هنگام بروز مشکلات کاری است.

  انتخابات ایتالیا در راه است. دولت آینده، چپ، میانه یا راست، برای بازگرداندن بازار کار به مسیر درست، چه باید بکند؟   سران اتحادیه اروپا در جریان مذاکرات مربوط به بودجه هفت ساله 2014 تا 2020، شش میلیارد یورو را به ایجاد بازار کار برای جوانان اختصاص دادند. ایتالیا بخش مهمی از این بودجه را دریافت خواهد کرد، اما بستگی به دولت آینده دارد که سیاست هایی در جهت استفاده بهینه از پول مالیات دهندگان اروپایی به کار گیرد.

Bonus intervista: Ida Ziccolella
Bonus intervista: Vito Belladonna
Bonus intervista: Vito Pertosa
Bonus intervista: Angelo Petrosillo