یونان چه آینده ای در اروپا دارد؟

یونان چه آینده ای در اروپا دارد؟
نگارش از Euronews

در آتن، مغازه های تعطیل، خوابگاه ها و درمانگاه های خیریه، به امری عادی تبدیل شده است. بسیاری از یونانی ها می گویند این نتیجۀ اقدامات ریاضتی است و سرانجام موجب نابودی ما خواهد شد.

بروکسل تهدید می کند بدون این صرفه جویی ها، کمک های خود را متوقف می کند. در اینصورت یونان به سمت ورشکستگی و خروج از منطقۀ یورو خواهد رفت.

آیا واقعاً یونان می تواند به دراخما، پول قدیمی خود برگردد؟

مطالب مرتبط