سیس ماس، رییس سابق صندوق خزانه داری هلند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سیس ماس، رییس سابق صندوق خزانه داری هلند

سیس ماس، یکی از بنیانگذاران واحد پولی اروپاست. رییس سابق صندوق خزانه داری هلند یکی از اصلی طراحان پیمان ماستریخت است. پیمانی که از آن به عنوان منشا اصلی پدیدآمدن واحد پولی مشترک اروپا، یورو نام می برند.