مشکل جلبک های سبز در غرب فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مشکل جلبک های سبز در غرب فرانسه

یک روز دیگر تابستانی در امتداد سواحل “بروتاین“، در غرب فرانسه و باز هم موج عظیمی از جلبک های سبز دریایی به اینجا هجوم آورده اند.

این مشکل زیست محیطی از دهۀ 70 میلادی به این سو، موجب نزاع بین گروه های سبز، کشاورزان ، سیاستمداران ، دانشمندان ، و متخصصین صنعت گردشگری بوده است.

در برنامۀ این هفته “گزارشگر” به نقطه نظرات مختلف در اینباره می پردازیم.