گزارشی از فساد حکومت سرنگون شده بن علی در تونس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گزارشی از فساد حکومت سرنگون شده بن علی در تونس

این کاخ ریاست جمهوری تونس است. سکنه این کاخ بیش از یک ماه است که کشور را ترک کرده است.
 
ولی امروز اکثر مردم تونس می خواهند که او به کشور باز گردد و پاسخگوی غارت میلیادر ها یورو اموال عمومی باشد که از طریق معاملات غیر قانونی  صورت گرفته است.