گزارشی از بیمارستانی در سومالی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گزارشی از بیمارستانی در سومالی

در جنگ سومالی، افراد غیر نظامی بیشترین هزینه بی ثباتی ویران گری که به مدت 20 سال بر این کشور حاکم بوده است را پرداخته اند.

بیمارستانهای موگادیشو، پایتخت، مملو از مجروحان درگیری بین نیروهای دولت انتقالی و گروههای شورشی هستند.

ما امروز به یکی از بیمارستانهایی می رویم که پرسنل آن همواره شاهد رنج بی پایان مردم بوده اند.