نمایشگاههای ویژه در چهل سالگی پمپیدو

نمایشگاههای ویژه در چهل سالگی پمپیدو
نگارش از Euronews

مرکز فرهنگی جورج پمپیدوی پاریس امسال چهل ساله شد. در همین راستا مدیران این مجموعه نمایشگاههای بی سابقه ای را در این مرکز برپا خواهند کرد.

مرکز ملی هنر و فرهنگ پمپیدو در ژانویه ۱۹۷۷ افتتاح شد. تنها چند روز پس از افتتاح با موفقیت بی سابقه ای مواجه شد و امروز به یکی از مهمترین مکانهای فرهنگی گردشگری در جهان بدل شده است.

رنزو پیانو، معمار این ساختمان بود که مدتها است در فهرست میراث یونسکو قرار گرفته است. یکی از همکاران او برنارد پلاتر می گوید: «یکی از مهمترین خواسته های رنزو پیانو درآنزمان بازگشایی این مرکز بود. آنها منتظر واکنش مردمی بودند که به این مرکز می آمدند. مردمی که شاید بدلیل معماری پیچیده این مجموعه جلب نمایشگاهها و موزه های آن شدند.»

مساحت این ساختمان ۱۰۴ هزار متر مربع است.

برخی آنرا «بانوی مقدس لوله ها» می نامند و برخی دیگر می گویند شباهت زیادی به کارخانه های پتروشیمی دارد.اما در گذر زمان این ساختمان به بخش جداناشدنی پاریس تبدیل شده است.

رئیس کنونی این مرکز فرهنگی و هنری می گوید: « ساختمان پمپیدو شکاف عمیق معماری با دیگر ساختمانهای پاریس تاریخی دارد. مانند سفینه ای است در مرکز شهر پاریس. خصوصا اینکه پمپیدو در یکی از تاریخی ترین محله های پاریس واقع شده است. اما موزه های آن هم با نوع سنتی پاریس متفاوت است. مرکز پمپیدو امکان این را می دهد که وارد و خارج شوید بدون اینکه احساس ورود به یک مکان مقدس را بکنید. مرکز پمپیدو ادامه شهر و مردم و خیابان است.»

نام بسیاری از هنرمندان بزرگ معاصر و کارهای آنها بارها در پمپیدو بسیاری را از سراسر جهان به پاریس کشانده است. تنها برای مشاهده کارهای سالوادور دالی از نزدیک ۹۰۰ هزار نفر به پاریس و این مرکز آمده اند. تنها در سال ۲۰۱۶ بیشتر از ۳ میلیون نفر از این مرکز فرهنگی دیدن کرده اند. آخرین نمایشگاه پمپیدو به آثار مهمی از ماگریت نقاش اختصاص دارد.