منتخبی از بهترین رویدادهای فرهنگی در اروپا

منتخبی از بهترین رویدادهای فرهنگی در اروپا
نگارش از Euronews

ماگریت با سبکی بین سورئالیسم و هایپر رئالیسم قرن بیستم را با نقشهای شاخص خود مهر زده و الهام بخش هنرمندان بسیاری بوده است. مرکز پمپیدوی پاریس از ۲۲ ژانویه میزبان نمایشگاه «خیانت تصاویر» این هنرمند بلژیکی است.

لتزیا باتالیا، در ۸۰ سالگی از پیشکسوتان عکاسی خبری است. او پدر و همسرش را به عشق پالرمو، زادگاهش ترک کرد تا جلوه هایی از این جزیره، زنان و دخترانش و مافیا را ثبت کند. نمایشگاه «لتزیا باتالیا علیه مافیا» در موزه ماکسی رم برپا شده است.

نمایشگاهی مجسمه سازی در فرانکفورت با رویکرد متحول و نو در مجسمه سازی که بر چیدمان و نمایش تاکید می کند. آثار بروس نومان آمریکایی و آلبرتو جیاکومتی از سویس، دو مجسمه ساز معاصر در نمایشگاه تقابلی در کنار هم خودنمایی می کنند. این مجموعه از ۲۲ ژانویه در فرانکفورت در معرض دید است.

هنر مدرن در مادرید: موزه تیسین بورنه میزا، گالری هنرهای مدرن اسپانیا واقع در مادرید میزبان هفتاد اثر رنوار نقاش قرن نوزدهم فرانسوی است. استاد سبک امپرسیونیسم با سوژه های نقاشی اش بی فاصله است و آنها در محیط شخصی و محرمانه ترسیم کرده است.