همه کتابهای «تن تن» رنگی شدند

همه کتابهای «تن تن» رنگی شدند
نگارش از Euronews

آخرین آلبوم سیاه و سفید «تن تن» هم بصورت رنگی منتشر می شود. تن تن، خبرنگار ماجراجو و شخصیت داستانی که با ماجراهای خود قلب میلیونها بزرگ وکوچک را تسخیر کرد دهه سی میلادی در بلژیک آفریده شد. کتاب «تن تن در سرزمین شوراها» (Tintin in the Land of the Soviets) اولین کتاب از رشته داستانهای تن تن سال ۱۹۳۰منتشر شد و از میان ۲۴ کتاب تن تن، تنها آلبومی بود که همچنان بصورت سیاه و سفید چاپ می شد. هرژه نویسنده ماجراهای تن تن کتابهای بعدی خود را بصورت رنگی منتشر کرد.

ماجراهای تن تن به هشتاد زبان ترجمه شده و بیش از ۲۳۰ میلیون نسخه در دنیا فروش داشته است. این ماجراها با مرگ نویسنده اش، هرژه و با نام واقعی ژرژ پروسپر سال ۱۹۸۳ به پایان رسید.