چیدمانی عظیم بشکه های رنگارنگ «مصطبه»

چیدمانی عظیم بشکه های رنگارنگ «مصطبه»
نگارش از Euronews

موزه هنرهای معاصر در شهر نیس میزبان آفرینش هنری کریستو، هنرمند بلژیکی است. کریستو از سی سال پیش در آرزوی آفریدن «مصطبه» در ابوظبی بود و سرانجام رویای او در باغ موزه «بنیاد مگ» در نزدیکی نیس، واقع در جنوب فرانسه عملی شد.

«مصطبه» آرامگاه های مصر باستان است و بازآفرینی هنری کریستو از این سازه ها با ارتفاع ۹ متر، طول ۱۷ متر و عرض ۹ متر در نمایش خواهد بود. کریستو می گوید: «اولین مصطبه مجسمه ای از احساسات بود. من این را در اندازه بزرگ و با بهره برداری از حداکثر فضا طراحی کرده ام و انتخاب این ابعاد عمدی بود. کناره آن زوایه ۶۰ درجه ای دارد که با پله به طرف آسمان می رود.»

کریستو و همسرش ژان کلود با ساختن مجسمه های عظیم در فضای آزاد به شهرت رسیدند. بعضی از آثار آنها شامل پوشاندن پل نهم پاریس، ساختمان رایشتاگ (پارلمان) در برلین و یازده جزیره در ساحل نزدیک میامی است.

علاوه بر نمایش این مجسمه ها در «بنیاد مگ»( Fondation Maegh)، نمایشگاه آثار ۵۰ سال آفرینش های هنری کریستو و همسرش شامل نقاشی، مجسمه و عکس تا ۲۷ نوامبر (هفتم آذر) در نمایش خواهد بود.