خلاقیت در خدمت تغییر: الگوی اقدامات انسادوستانه در فستیوال تالین

خلاقیت در خدمت تغییر: الگوی اقدامات انسادوستانه در فستیوال تالین
نگارش از Euronews

«هفته موسیقی تالین» محلی برای ترکیب سبک ها و تلفیق ژانرها است. این رویداد بستری برای دیدار، حمایت و ترویج ایده های خلاقانه نیز هست. هدف از این اقدام، به گفته سازماندهندگان آن جذب و گردآوری انرژی افراد مختلف برای اهداف خیرخواهانه است.

مدیر هفته موسیقی تالین می گوید: «دلیل انجام برنامه این بود که ایده های خلاقانه ای زیادی وجود دارد. منظور ما از خلاقیت مفهوم وسیع آن است و تنها به هنر، طراحی، فیلم و موسیقی محدود نمی شود،خلاقیت به عنوان یک شیوه تفکر است. خلاقیت شهروندان و ظرفیت جمعی نیروی ایده های درخشان، بهترین راه خلاقیت است.»

میزگرد سخنران ها شامل چهره های تاثیرگذار هنر، فرهنگ، سازمان های مدنی، آموزش، علوم و تکنولوژی و سیاست بیش از ۳۰ کشور است. حمدی اولوکایا، مدیر و موسس شرکت تولید ماست «چوپانی» یکی از شرکت کنندگان بود. این کارآفرین و بازرگان میلیاردر کرد آمریکایی با راه اندازی یک سازمان خیریه حمایت از پناهجویان، تا به حال موافقت چندین شرکت بزرگ برای مشارکت را جلب کرده است.

شرکت های نوپای استونی به بنیاد حمدی اولوکایا (صاحب شرکت ماست چوپانی) ملحق می شوند تا منابع و خدمات را به مسئولان اردوگاه های پناهجویان برسانند. برگزارکنندگان می گویند سال آینده گام های سیاسی اجتماعی با جدیت بیشتری دنبال می شود.